V ČR se nachází cca 6.800 veřejných knihoven. Každá z nich je ze zákona povinna umožnit návštěvníkům přístup k informacím a službám internetu. Cílem projektu FriendlyVox pro knihovny je zpřístupnění existujícího počítačového vybavení v knihovnách pro práci osob se zrakovým handicapem.

Počítače v knihovnách jsou připojovány ke službě FriendlyVox a personál knihovny je proškolen tak, aby nevidomému člověku mohl pomoci při práci s internetem. Současně dochází také k vzájemné komunikaci a informačnímu propojení mezi knihovnou a místně příslušnou servisní organizací poskytující služby zrakově postiženým.

Partnerem projektu FriendlyVox pro knihovny je Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP), který aktivně pomáhá při realizaci projektu a organizuje školení pro zaměstnance knihoven z celé České republiky.