Čo je FriendlyVox

Ozvučený portál FriendlyVox predstavuje unikátne riešenie sprístupňujúce informačné a komunikačné služby bez nutnosti použitia zraku. FriendlyVox využíva princíp cloudu, to znamená, že všetky užívateľské dáta a nastavenia sú ukladané na serveri a užívatelia k nim po prihlásení budú mať prístup prakticky kdekoľvek a kedykoľvek. FriendlyVox tak môže poslúžiť nevidiacemu človeku na cestách, keď pri sebe nebude mať vlastný počítač a napriek tomu si môže napríklad vybaviť poštu, alebo prečítať noviny. Sprevádzkovanie FriendlyVox na cudzom počítači je vcelku triviálna záležitosť.

FriendlyVox tiež prináša automatické aktualizácie nových verzií. Užívateľ sa o nič nestará, nové verzie sú inštalované automaticky pri každom spustení internetového prehliadača.

FriendlyVox sám zaisťuje predčítanie všetkých potrebných informácií, takže ho možno prevádzkovať na bežnom neozvučenom počítači alebo notebooku. Jedinou podmienkou je, aby bol na počítači nainštalovaný prehliadač Google Chrome. Jednoduchá úprava nastavenia počítača potom zaistí, že je možné ozvučené prostredie FriendlyVox vyvolať jediným povelom z klávesnice.

Základné povely ovládania

Všeobecne platí princíp ovládať FriendlyVox s čo najmenšou množinou klávesov. To znamená, že väčšinu funkcií mimo písania textu, môže používateľ spustiť prostredníctvom veľmi malého počtu klávesov. To môže byť výhodné najmä v situáciách, keď je nevidiaci používateľ pri klávesnici, ktorú nepozná. Nemusí sa tak dlho zoznamovať s rozložením všetkých potrebných klávesov. Potrebuje najmä vedieť, kde sú funkčné klávesy F1, F2, F3, kde sú klávesy Enter a ESC, a kde je kurzorový kríž, tzn. klávesy šípka hore/dole/doprava/doľava.

Najdôležitejšie klávesy a klávesové skratky.

F1 - kontextová nápoveda

Ctrl + F1 - Funkcia Kde Som. Spustením tejto klávesovej skratky používateľ zistí, akú úlohu má spustenú.

F2 - vyvolanie hlavného menu, z ktorého sa vyberajú hlavné ovládacie povely.

F3 - kontextové menu obsahujúce príkazy pre ovládanie aktuálne spustenej služby. Napr. v prípade emailu sú tu dostupné funkcie pre vytvorenie novej správy, pre prechod do odoslanej pošty a podobne.

Šípka hore/dole - základný pohyb po položkách zoznamu. Zoznamom môžu byť položky v menu, jednotlivé správy v zozname správ, jednotlivé odkazy v zozname výsledkov vyhľadávania u služieb ako napríklad Youtube, Wikipédia a podobne.

Enter - slúži k potvrdeniu zvolenej položky

ESC - zvyčajne slúži k návratu o úroveň vyššie v hierarchickom zozname ponúk, alebo k zrušeniu uskutočnenej voľby.

Ctrl - slúži na pozastavenie resp. opakované spustenie automatického čítania

Ctrl + Shift + 0 - vracia užívateľa do FriendlyVox. Je určená pre situácie, kedy sa užívateľ napr. omylom prepne do inej Windows aplikácie a dostane sa tak mimo prostredia FriendlyVox. Povel funguje, ak je spustený prehliadač Chrome.

Ctrl + Shift + B -. Vytiahne / spustí roletu FriendlyVox. Roleta umožňuje napr. simulovať prácu bez použitia obrazovky aj pre vidiaceho užívateľa. Niektoré Funkcia FriendlyVox môžu byť dostupné iba pri spustení rolety.

Ctrl +/- - Lupa, zväčší / zmenší obrazovku

 

Poskytované služby

FriendlyVox môžete používať v dvoch režimoch. Vo voľnom režime, alebo v registrovanom režime vyžadujúcom prihlásenie užívateľa na základe vykonanej registrácie. V registrovanom režime poskytuje FriendlyVox širšie spektrum služieb s vyšším komfortom. Voľný režim je určený hlavne pre základné oboznámenie s portálom.

Začnite stlačením klávesy F2 - otvorí sa vizuálne kontrastná ponuka, ktorá obsahuje nasledujúce voľby:

1. Komunikácia

2. Médiá

3. Kancelária

4. Informácie

5. Zábava

6. Ovládanie

7. FriendlyVox

 

Komunikácia

Voľba Komunikáciaobsahuje zatiaľ jednu položku - E-mail - ktorá je dostupná iba prihlásenému používateľovi. V predvolenom nastavení pracuje s e-mailovou schránkou Google účtu. Ak chce používateľ používať iný než Google email, môže si alternatívne emailovú schránku nastaviť v sekcií FriendlyVox / Užívateľský profil / Emailová schránka.

V schránke je možné čítať doručené správy, odpisovať na ne, alebo ich preposielať, písať nové, alebo nepotrebné mazať. Emailová schránka je plne integrovaná s kontaktmi v rámci Google účtu a to aj v prípade, že užívateľ používa inú schránku než Google email. Pri písaní novej Správy je možné zadať iba časť mena, alebo emailovej adresy príjemcu a automatický je "našepkaný" (naplnený), zoznam vyhovujúcich kontaktov, z ktorých si užívateľ môže vybrať. Do poľa príjemca sa zadáva vždy jedna emailová adresa, po jej zadaní sa automaticky vytvorí ďalšie pole pre zadanie prípadného ďalšieho príjemcu.

Ponuka Médiá obsahuje tri položky - Spravodajstvo, Rádiá a YouTube.

Položka Spravodajstvo ponúka prístup k spravodajským webovým portálom v rôznych jazykoch. Ako predvolený je ponúkaný zoznam spravodajských serverov zodpovedajúcich príslušnej krajine užívateľa. Po potvrdení položky zodpovedajúcej vybranému denníku sa otvorí príslušný portál s ponukou článkov. Na všetkých ponúkaných spravodajských portáloch je možné prechádzať nielen hlavné stránky, ale aj jednotlivé rubriky. Všetky informácie - nadpisy článkov, rubriky i texty článkov - sú čítané dobre zrozumiteľným syntetickým hlasom. Ďalšie spravodajské servery v iných jazykoch sú dostupné v kontextovom menu F3 pod ponukou Všetky spravodajské portály. Je možné tiež vyvolať funkciu Vyhľadávanie a tak podľa zadaného kľúčového slova vyhľadať zoznam článkov, ktoré sa k zadanému pojmu vzťahujú.

Položka Rádiá obsahuje stovky rádiových staníc z rôznych zemí. Pre neprihláseného používateľa je po spustení ponúkaný zoznam rádiových staníc pre jeho krajinu. V zozname staníc sa dá opäť pohybovať šípkami a po potvrdení voľby zodpovedajúcej vybranej stanici sa táto stanica začne priamo prehrávať. Všetky dostupné rádiové stanice je možné prechádzať po vyvolaní kontextového menu (povel F3) a výberu voľby Všetky stanice. Registrovaní užívatelia majú k dispozícií zoznam obľúbených staníc, do ktorého si môžu pridávať stanice podľa svojho výberu pomocou funkcie Pridať do obľúbených (kontextová ponuka alebo priamo povel Alt + P).

Položka Youtube ponúka ozvučenie najväčšej globálnej služby na zdieľanie videí. Po spustení služby sa ihneď ponúkne formulár pre zadanie kľúčovej frázy pre vyhľadávanie. Vyhľadávanie sa spustí klávesou Enter a zobrazí sa zoznam nájdených výsledkov, ktorý je opäť možné štandardne prechádzať šípkami a spúšťať klávesou Enter. Vstupné pole pre vyhľadávanie je tiež vybavené našepkávačom, tzn. ponúkne zoznam zodpovedajúcich textov pre jednoduchšie vyhľadávanie. Prehrávanie videa prináša komfort v ovládaní v podobe spustenia a zastavenia na Enter, rýchleho pretáčania na klávesovú skratku Alt + šípka doprava / doľava. V kontextovom menu volieb F3 je tiež dostupná funkcia Podobné videá, ktorá po spustení ponúkne zoznam videí, ktoré sú nejakým spôsobom s vybraným videom spätá

Kancelária

Voľba Kancelária ponúka služby Kontakty, Poznámky, Prekladač.

Služba Kontakty umožňuje spravovať kontakty, ktoré je možné používať v emailovej komunikácií. Kontakty sú ukladané v rámci Google účtu. Tým je zabezpečená aj ich automatická synchronizácia s "chytrými" zariadeniami Android. Prostredníctvom FriendlyVox tak môžete efektívne spravovať kontakty vo vašom telefóne.

Služba Poznámky umožňuje spravovať jednoduché textové dokumenty u ktorých nie je potreba náročného formátovania textu. Po spustení je ponúknutý zoznam poznámok k čítaniu alebo editácií. V prípade, že je zoznam prázdny je možné založiť novú poznámku pomocou kontextovej funkcie F3 Nová poznámka (Skratka Alt + N). Údaje sú ukladané ako textové súbory na disk Google spojený s registrovaným Google účtom do zložky FriendlyVox / Notes. Poznámky sú integrované spoločne so službou e-mail a kontakty, takže jednou funkciou môžete odoslať poznámku na zvolenú emailovú adresu ako telo emailu, alebo ako prílohu emailu.

Prekladač služba sprístupňuje Globálne službu Google Translator, ktorý umožňuje prekladať medzi veľkým množstvom svetových jazykov. Po spustení je ponúknuté na vyplnenie pole Text na preklad, do ktorého je možné napísať požadovanú frázu na preklad. Je možné napísať slová aj celé vety. Stlačením Enter dôjde k preloženiu a prečítaniu prekladu. Voľbu zdrojového a cieľového jazyka možno vykonať opäť pomocou kontextového menu F3 Vybrať Zdrojový jazyk (Alt + P), respektíve Vybrať cieľový jazyk (Alt + L). Je možné nechať hláskovať preklad, prípadne si nechať prečítať Informácie o zadanom výraze, kde sú dostupné Definície výrazu, Synonyma, Príklady. Ďalšou zaujímavou funkciou sú Informácie o preloženom výraze, kde je možné zistiť alternatívne preklady a ich relevantnosť.

Informácie

Voľba Informácie ponúka služby Wikipédie, pre slovenských užívateľov tiež Počasie.

Služba Wikipédia sprístupňuje globálnu službu internetovej encyklopédie Wikipédia. Po spustení je ponúknuté vyhľadávacie pole pre zadanie požadovanej frázy. Opäť je vybavené ozvučeným našepkávačom, ktorý môže pri vyhľadávaní pomôcť. Vyhľadávanie je aktivované klávesou Enter a je ponúknutý zoznam nájdených článkov v ktorom je možné sa opäť štandardne pohybovať šípkami. Zvolený článok sa otvorí spustením klávesy Enter. Článok je automaticky prečítaný, pričom je možné sa v jednotlivých vetách pohybovať šípkami. Články vo Wikipédii obsahujú hŕbu odkazov na ďalšie články, tieto odkazy sú identifikované zvukovým signálom a pomocou klávesy Enter je možné si ihneď nechať zobraziť odkazovaný článok. K dispozícii je tiež funkcia Zapnúť mód bez čítania odkazov (Ctrl + Shift + L), ktorým je možné označenie odkazov potlačiť. Je možné si nechať článok prečítať v inom jazyku, voľbou funkcie Článok v inom jazyku (ALT + L), sa po výbere jazyka otvorí článok v inom jazyku, ktorým aktuálne môže byť čeština, slovenčina, angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, kórejčina, japončina, čínština.

Služba Počasie sprístupňuje server Slovenského Hydrometeorologického ústavu pre predpoveď počasia. Po spustení sa ponúkne na výber typ predpovede (napríklad týždenná, alebo predpoveď pre určitý kraj) a potom je prečítaný text predpovede.

Služba Cestovné poriadky sprístupňuje server IDOS pre vyhľadávanie spojenia medzi mestami aj v rámci hromadnej dopravy. Po spustení sú ponúknuté polia pre zadanie miesta odchodu Odkiaľ a cieľové miesto Kam. Do týchto políčok je možné napísať názov obce, prípadne čiarkou oddeliť zastávku v rámci obce. Vstupné políčko je opäť vybavené našepkávačom pre výber požadovanej zastávky. Po odoslaní formulára je prečítaný stručný zoznam nájdených spojov. Detaily o spoji je možné opäť zistiť stlačením klávesy Enter.

Zábava

Voľba Zábava ponúka hru Pexeso.

Funkcie Služby

Voľba Funkcia Služby (rýchla voľba cez klávesu F3) má hlavný význam až po spustení vybranej služby. Obsahuje funkcie a použiteľné skratkové klávesy, vzťahujúce sa ku každej konkrétnej službe - ako sa pohybovať po políčkach formulárov, v texte, v ponukách.

Ovládanie

Voľba Ovládanie (rýchla voľba cez klávesu F8) obsahuje podponuku Hlasy a zvuky a ďalej položky pomocou ktorých môžeme zistiť, kde práve sme, informáciu o čase, môžeme tu získať zoznam všetkých klávesových skratiek. Môže tiež deaktivovať FriendlyVox na www stránkach, kde nechceme využívať služby FriendlyVoxu. Pomocou funkcie Roleta môžeme "vytiahnuť" čiernu obrazovku a môžeme vidieť štandardné ozvučené stránky.

V podmenu Hlasy a zvuky je potom možné zistiť informácie o aktuálne nastavenom hlase, prípadne ho zmeniť, môžeme zmeniť jazyk hlasovej syntézy (dostupné sú Čeština, slovenčina, angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, kórejčina, japončina, čínština) nastaviť si parametre rozprávania, zosilniť či zoslabiť hudobný podkres atp.
Všetky funkcie sú prístupné buď z jednotlivých ponúk, alebo pomocou horúcich kláves, ktorých kombinácie sú v ponukách tiež uvedené a čítané.

FriendlyVox

Voľba FriendlyVox ponúka položky Prihlásiť, Otázka na podporu a O portáli. Voľba Prihlásiť umožňuje neprihlásenému užívateľovi prihlásiť sa alebo zaregistrovať sa do FriendlyVoxu pomocou Google účtu. Do vstupných polí zadáte meno a heslo Google účtu. Ak Google účet nemáte, stačí stlačiť klávesu Insert (prípade nájsť voľbu v menu F3) a spustí sa ozvučený registračný proces vytvárania Google účtu a následne dokončenie registrácie FriendlyVoxu. Pri dokončení registrácie je užívateľ vyzvaný na zadanie alternatívne emailovej adresy. FriendlyVox umožňuje využívať inú emailovú schránku, než je schránka spojená s Google účtom. Stačí pri dokončení registrácie zadať názov a heslo k emailovej schránke. Podmienkou je, aby bol k takejto emailovej schránke povolený prístup pomocou protokolu IMAP.

Voľba Otázka na podporu umožňuje všetkým užívateľom zaslať správu na podporu a požiadať o prípadnú pomoc alebo nahlásiť problematické správanie FriendlyVoxu.

Pre prihláseného používateľa je k dispozícii ponuka Užívateľský profil, ktorá má dve položky Prihlasovacie údaje a Emailová schránka. Tieto položky zmeniť údaje zadané v rámci registračného procesu a zmeniť účet, pod ktorým je užívateľ registrovaný, prípadne zmeniť heslo k tomuto účtu alebo alternatívne emailovú schránku.