Nástup osobních počítačů znamenal pro nevidomé obdobný historický předěl jako vynález Braillova písma. Speciální odečítací programy, které převádějí zobrazované informace na hlasový výstup, umožňují dnes nevidomým pracovat se stejnými aplikacemi, jaké používají vidící.

Na druhou stranu, pracovat s aplikacemi navrženými pro vidící uživatele není pro nevidomé nijak snadné. Navzdory většímu úsilí, které musí nevidomí oproti vidícím při práci s počítačem vynaložit, pro ně zůstává řada funkcí a informací nedostupná. Tento stav je dán do určité míry objektivně, nepominutelnou roli ale hraje i kvalita použitých asistivních technologií.

Výpočetní technika prochází v posledních letech bouřlivým rozvojem, jehož hnací silou je posilování vlivu Internetu. Stále více aplikací se přesouvá do prostředí webových prohlížečů, což klade zcela nové nároky při jejich zpřístupňování pro nevidomé.

Strategie zaměřené na zpřístupnění celého prostoru Internetu jsou v mnoha ohledech nezastupitelné, často ovšem produkují řešení, jejichž používání vyžaduje vedle nadprůměrných znalostí výpočetní techniky i nadprůměrnou trpělivost.

Ozvučený webový portál FriendlyVox přichází se strategií založenou na specifickém řešení přístupnosti pro nejpoužívanější internetové služby. Záměrem je poskytnout nadstandardní přístup ke službám jako je např. Email, Youtube, Wikipedia či Facebook, a stát se globálně preferovanou volbou při využívání těchto služeb ze strany nevidomých uživatelů.